Facebook Twitter Instagram Youtube

Gdy słowa to za mało. Wyjątkowa wirtualna rekonstrukcja terenu niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau w oparciu o archiwalne źródła.

“AuschwitzVR” to aplikacja komputerowa, dzięki której zobaczyć będzie można jedno z najważniejszych i najbardziej tragicznych miejsc we współczesnej historii – drobiazgowo zrekonstruowane w 3D na podstawie zdjęć, dokumentacji technicznej i wielu innych materiałów archiwalnych.

Dzięki technologii VR i stereoskopowemu widokowi 360° obejrzeć będzie można każdy fragment obozu, a także wejść do zrekonstruowanych z ogromną starannością budynków.

Planujemy także przygotowanie edukacyjnych scenariuszy opartych na relacjach ocalałych i historycznych badaniach, które przyjmą formę opowieści o ludzkim doświadczeniu koszmarnego obozowego świata.

Technologia odsłania historię

VR umożliwia:

Przeszłość – tu i teraz

Kogo może zainteresować aplikacja?

Jak powstaje wirtualna rekonstrukcja?

  1. Środowisko
  1. Rekwizyty
  1. Postaci w scenariuszach edukacyjnych
  1. Dźwięki
  1. Struktura aplikacji
  1. Wirtualna rzeczywistość ogromnym wsparciem dla upamiętnienia i edukacji

Co wyróżnia projekt?

Auschwitz-BirkenauHistorycznarekonstrukcja VR

Auschwitz VR to aplikacja, dzięki której zobaczyć będzie można cyfrową rekonstrukcję terenu niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau z maja 1944 r.

Projekt powstaje na podstawie zdjęć, dokumentacji technicznej, materiałów archiwalnych i skanów autentycznego terenu w ścisłej współpracy z historykami Miejsca Pamięci Auschwitz.


Więcej o projekcie
Właścicielem projektu jest Fundacja Auschwitz Birkenau, która finansuje wirtualną rekonstrukcję Auschwitz II Birkenau. Projekt będzie służyć wzmocnieniu misji edukacyjnej Miejsca Pamięci.
Previous Next
Zwiedzanie on‑line z edukatorami
Wirtualna księgarnia on‑line
Zrekonstruowane Multimedia
Dziennik zwiedzania
Tematyczne scenariusze zwiedzania
Zapisy rozmów z Ocalałymi

To projekt,
który z niezwykłą pieczołowitością

oddaje autentyzm przestrzeni.

Skala rekonstrukcji

500 000
zdjęć w photoscanach 3D architektury
4000
słupów i 400km drutu kolczastego
30
pojazdów drogowych i kolejowych
100
punktów
interaktywnych
600
punktów
multimedialnych

Photoscan 3D

W trakcie rekonstrukcji przeprowadzono analizę zdjęć archiwalnych, dokumentacji architektonicznej oraz wykorzystano photoscan 3D.

Warstwa dźwiękowa

Na potrzeby aplikacji skomponowanych zostało 10 utworów muzycznych inspirowanych epoką, ludźmi i wydarzeniami związanymi z Miejscem Pamięci.


Renowacja fotografii

W ramach pracy nad projektem, cyfrowej renowacji poddanych zostało 2000 zdjęć archiwalnych.

Autentyzm Miejsca Pamięci

Diorama

Zastosowane w Auschwitz VR technologie nie zamykają możliwości wykorzystania powstałych materiałów na innych polach twórczych. Cyfrowy model budynku bramy śmierci przenieśliśmy ze świata wirtualnego - wprost do drukarek 3D i maszyn CNC.

Więcej
prjekcie


contact@realinventedstudio.pl

Copyright 2019 Auschwitz VR
All Right Reserved

Polityka Prywatności & Regulamin↗