Facebook Twitter Instagram Youtube

Polityka Prywatności

Ochrona oraz wykorzystanie informacji

Real Invented Studio Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę www.auschwitz-vr.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

1. Real Invented Studio Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w serwisie przestrzegając prawa do ochrony prywatności, a także gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed osobami trzecimi.

2. Dane osobowe zbierane przez Real Invented Studio Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3. Podczas wizyty użytkownika na stronach Grupy Real Invented Studio Sp. z o.o. automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Zebrane informacje Real Invented Studio Sp. z o.o. będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Real Invented Studio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z witryny Real Invented Studio Sp. z o.o. lub też naruszenia przepisów prawa, Real Invented Studio Sp. z o.o. może udostępnić dane użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie.

6. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje dane z bazy danych.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Real Invented Studio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Podmiot zbierający dane

Real Invented Studio Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą w Dzierżoniowie, ul. Wesoła 17, 58-200 Dzierżoniów, Polska

Regulamin Darowizn

Strona internetowa www.auschwitz-vr.pl jest prowadzona przez Real Invented Studio Sp. z o.o. (zwaną dalej Podmiotem), z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Wesołej 17, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802259, NIP: 8822133240.

Dane osobowe zbierane przez Real Invented Studio Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

    • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności tpay.com jest dostępna na stronie operatora.

Mre about
the prject


contact@realinventedstudio.pl

Copyright 2019 Auschwitz VR
All Right Reserved

Privacy Policy & Regulations↗