pl
pl

Polityka prywatności & Regulamin

Polityka Prywatności

Ochrona oraz wykorzystanie informacji

Real Invented Studio Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę www.auschwitz-vr.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

1. Real Invented Studio Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w serwisie przestrzegając prawa do ochrony prywatności, a także gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed osobami trzecimi.

2. Dane osobowe zbierane przez Real Invented Studio Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3. Podczas wizyty użytkownika na stronach Grupy Real Invented Studio Sp. z o.o. automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Zebrane informacje Real Invented Studio Sp. z o.o. będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Real Invented Studio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z witryny Real Invented Studio Sp. z o.o. lub też naruszenia przepisów prawa, Real Invented Studio Sp. z o.o. może udostępnić dane użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie.

6. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje dane z bazy danych.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Real Invented Studio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Podmiot zbierający dane

Real Invented Studio Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą w Dzierżoniowie, ul. Wesoła 17, 58-200 Dzierżoniów, Polska

Regulamin Darowizn

Strona internetowa www.auschwitz-vr.pl jest prowadzona przez Real Invented Studio Sp. z o.o. (zwaną dalej Podmiotem), z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Wesołej 17, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802259, NIP: 8822133240.

Dane osobowe zbierane przez Real Invented Studio Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 • Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line, realizowanych przez serwis Tpay.com
 • Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Podmiotu celem wsparcia działań rozwojowych.
 • Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności: tpay.com (Serwis) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, adres e-mail: kontakt@tpay.com.
 • Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 • W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu tpay.com lub paypal.com
 • W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności tpay.com jest dostępna na stronie operatora.
  • kart kredytowych i debetowych. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie operatora.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu tpay.com
 • W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: realinventedstudio@gmail.com wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Podmiot indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • Podmiot ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.