plen
plen

Month

Listopad 2019
Dziś chcemy pokazać Wam mały materiał z naszego warsztatu technicznego. Jeden z trójwymiarowych modeli budynków, które przygotowujemy do projektu.Barak typu szwajcarskiego.W budowie obozu często wykorzystywano już gotowe i dostępne rozwiązania architektoniczne istniejące i funkcjonujące w tamtym okresie. Po lekkich zmianach te konstrukcje funkcjonowały w obozie jako budynki szpitalne, administracyjne, kuchenne oraz budynki garnizonu.
Read More
W niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau od 1940r istniało krematorium. Jednak 1942 skala zagłady osiągnęła taki poziom, że podjęto decyzje o wybudowaniu czterech kolejnych. Topf und Soehne to niemiecka firma, która była odpowiedzialna za dostarczenie oraz nadzorowanie montażu pieców. W 1943 krematoria o numerach II, III, IV oraz V zostały włączone do niemieckiego mechanizmu zagłady. W...
Read More
Widok na sektor BII.Budowa odcinka BII trwała od 1942 roku do 1943 roku, w czasie której podzielono go na siedem sektorów, którym przyporządkowano kolejne litery alfabetu. W sektorze oznaczonym literą A wybudowano łącznie dziewiętnaście drewnianych baraków, z których szesnaście miało przeznaczenie mieszkalne, a trzy pełniły funkcje sanitarne (umywalnie, ustępy) i kuchenne. Przed barakami kuchennymi znajdowały...
Read More
Ogrodzenie z drutu kolczastego wraz z bramą. Na tym etapie prac nad rekonstrukcją obozu, rozstawione jest blisko 4000 słupów ogrodzenia pod wysokim napięciem. Łączna długość drutu kolczastego to ok. 400km. Dla zobrazowania tej skali, długość tego drutu mogła by połączyć ze sobą Kraków z Pragą.
Read More

Kategorie