plen
plen

Month

październik 2019
Niemiecka lokomotywa parowa wykorzystywana podczas II wojny światowej. W całej Europie zbudowano ponad 6700 lokomotyw typu DRB klasy 52 do użytku na froncie wschodnim podczas drugiej wojny światowej. Pociągi Holokaustu były transportami kolejowymi prowadzonymi przez krajowy system kolei Deutsche Reichsbahn pod ścisłym nadzorem niemieckich nazistów i ich sojuszników, w celu przymusowej deportacji Ofiar Holokaustu  do...
Read More
Prace nad wirtualną rekonstrukcją rozpoczęliśmy od przygotowania dokładnego planu obozu. Do jego stworzenia wykorzystaliśmy wszelkie dostępne materiały w postaci:– aktualnych zdjęć satelitarnych– historycznych zdjęć lotniczych wykonanych przez Aliantów– planów kartograficznych itpObróbka powyższych materiałów doprowadziła nas do stworzenia szczegółowej mapy obozu w wysokiej rozdzielczości, która dalej służyła jako podstawa do:– rozmieszczania konkretnych rodzajów budynków– analizy układu...
Read More
Następnym krokiem było przeanalizowanie i studium zdjęć przedstawiających poszczególne fragmenty obozu i jego okolicy. Zdjęć wykonanych w większości przez oficerów SS. Dogłębna analiza materiału polegająca na wyciągnięciu wszelkich szczegółów znajdujących się nie tylko na pierwszym planie ale również na drugim. Pozwoliło nam to na jeszcze precyzyjniejsze określenie rozmieszczenia i położenia poszczególnych obiektów.
Read More

Kategorie