plen
plen

Category

Aktualności
Model 3D jednego z wagonów kolejowych, które tworzymy do rekonstrukcji. Modelowanie to tylko jeden z kilku etapów przygotowania obiektów do aplikacji.
Read More
Dziś chcemy pokazać Wam mały materiał z naszego warsztatu technicznego. Jeden z trójwymiarowych modeli budynków, które przygotowujemy do projektu.Barak typu szwajcarskiego.W budowie obozu często wykorzystywano już gotowe i dostępne rozwiązania architektoniczne istniejące i funkcjonujące w tamtym okresie. Po lekkich zmianach te konstrukcje funkcjonowały w obozie jako budynki szpitalne, administracyjne, kuchenne oraz budynki garnizonu.
Read More
W niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau od 1940r istniało krematorium. Jednak 1942 skala zagłady osiągnęła taki poziom, że podjęto decyzje o wybudowaniu czterech kolejnych. Topf und Soehne to niemiecka firma, która była odpowiedzialna za dostarczenie oraz nadzorowanie montażu pieców. W 1943 krematoria o numerach II, III, IV oraz V zostały włączone do niemieckiego mechanizmu zagłady. W...
Read More
Widok na sektor BII.Budowa odcinka BII trwała od 1942 roku do 1943 roku, w czasie której podzielono go na siedem sektorów, którym przyporządkowano kolejne litery alfabetu. W sektorze oznaczonym literą A wybudowano łącznie dziewiętnaście drewnianych baraków, z których szesnaście miało przeznaczenie mieszkalne, a trzy pełniły funkcje sanitarne (umywalnie, ustępy) i kuchenne. Przed barakami kuchennymi znajdowały...
Read More
Ogrodzenie z drutu kolczastego wraz z bramą. Na tym etapie prac nad rekonstrukcją obozu, rozstawione jest blisko 4000 słupów ogrodzenia pod wysokim napięciem. Łączna długość drutu kolczastego to ok. 400km. Dla zobrazowania tej skali, długość tego drutu mogła by połączyć ze sobą Kraków z Pragą.
Read More
Niemiecka lokomotywa parowa wykorzystywana podczas II wojny światowej. W całej Europie zbudowano ponad 6700 lokomotyw typu DRB klasy 52 do użytku na froncie wschodnim podczas drugiej wojny światowej. Pociągi Holokaustu były transportami kolejowymi prowadzonymi przez krajowy system kolei Deutsche Reichsbahn pod ścisłym nadzorem niemieckich nazistów i ich sojuszników, w celu przymusowej deportacji Ofiar Holokaustu  do...
Read More
Prace nad wirtualną rekonstrukcją rozpoczęliśmy od przygotowania dokładnego planu obozu. Do jego stworzenia wykorzystaliśmy wszelkie dostępne materiały w postaci:– aktualnych zdjęć satelitarnych– historycznych zdjęć lotniczych wykonanych przez Aliantów– planów kartograficznych itpObróbka powyższych materiałów doprowadziła nas do stworzenia szczegółowej mapy obozu w wysokiej rozdzielczości, która dalej służyła jako podstawa do:– rozmieszczania konkretnych rodzajów budynków– analizy układu...
Read More
1 2

Kategorie