pl
pl

Model 3D jednego z wagonów kolejowych, które tworzymy do rekonstrukcji. Modelowanie to tylko jeden z kilku etapów przygotowania obiektów do aplikacji.