pl
pl

Dziś chcemy pokazać Wam mały materiał z naszego warsztatu technicznego. Jeden z trójwymiarowych modeli budynków, które przygotowujemy do projektu.
Barak typu szwajcarskiego.
W budowie obozu często wykorzystywano już gotowe i dostępne rozwiązania architektoniczne istniejące i funkcjonujące w tamtym okresie. Po lekkich zmianach te konstrukcje funkcjonowały w obozie jako budynki szpitalne, administracyjne, kuchenne oraz budynki garnizonu.