pl
pl

Widok na sektor BII.
Budowa odcinka BII trwała od 1942 roku do 1943 roku, w czasie której podzielono go na siedem sektorów, którym przyporządkowano kolejne litery alfabetu. W sektorze oznaczonym literą A wybudowano łącznie dziewiętnaście drewnianych baraków, z których szesnaście miało przeznaczenie mieszkalne, a trzy pełniły funkcje sanitarne (umywalnie, ustępy) i kuchenne. Przed barakami kuchennymi znajdowały się rabaty kwiatowe, nadzorowane przez specjalnie powołaną grupę więźniów.

Auschwitz-Birkenau