pl
pl

Ogrodzenie z drutu kolczastego wraz z bramą.
Na tym etapie prac nad rekonstrukcją obozu, rozstawione jest blisko 4000 słupów ogrodzenia pod wysokim napięciem. Łączna długość drutu kolczastego to ok. 400km. Dla zobrazowania tej skali, długość tego drutu mogła by połączyć ze sobą Kraków z Pragą.