pl
pl
Niemiecka lokomotywa parowa wykorzystywana podczas II wojny światowej.
W całej Europie zbudowano ponad 6700 lokomotyw typu DRB klasy 52 do użytku na froncie wschodnim podczas drugiej wojny światowej.
Pociągi Holokaustu były transportami kolejowymi prowadzonymi przez krajowy system kolei Deutsche Reichsbahn pod ścisłym nadzorem niemieckich nazistów i ich sojuszników, w celu przymusowej deportacji Ofiar Holokaustu  do niemieckich obozów zagłady.