pl
pl

Prace nad wirtualną rekonstrukcją rozpoczęliśmy od przygotowania dokładnego planu obozu. Do jego stworzenia wykorzystaliśmy wszelkie dostępne materiały w postaci:
– aktualnych zdjęć satelitarnych
– historycznych zdjęć lotniczych wykonanych przez Aliantów
– planów kartograficznych itp
Obróbka powyższych materiałów doprowadziła nas do stworzenia szczegółowej mapy obozu w wysokiej rozdzielczości, która dalej służyła jako podstawa do:
– rozmieszczania konkretnych rodzajów budynków
– analizy układu i rodzajów słupów energetycznych, ogrodzenia oraz przebieg linii energetycznych
– rozkład, szerokości i głębokość rowów
– schemat lini kolejowej, siatki dróg, dróżek, wydeptanych ścieżek

Dokładny plan obozu Auschwitz-Birkenau.