pl
pl

Następnym krokiem było przeanalizowanie i studium zdjęć przedstawiających poszczególne fragmenty obozu i jego okolicy. Zdjęć wykonanych w większości przez oficerów SS. Dogłębna analiza materiału polegająca na wyciągnięciu wszelkich szczegółów znajdujących się nie tylko na pierwszym planie ale również na drugim. Pozwoliło nam to na jeszcze precyzyjniejsze określenie rozmieszczenia i położenia poszczególnych obiektów.

Auschwitz-Birkenau photoAuschwitz-Birkenau photo